מיכל טרודרט – הדרכה

פסיכולוגית קלינית, אנליטיקאית יונגיאנית, מדריכה Ο הכפיר 162 ירושלים Ο טל': 02-6788238 Ο נייד: 052-3814456 Ο דוא"ל: mictroud@gmail.com פרטים נוספים